N

Veel voorraad

N

Eigen kwekerij

N

Biologische teeltwijze

Planten gekweekt onder het “Natuurlijk Sterker” label zijn gekweekt zonder kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen.

Vaste planten

Voedselbos

Siergrassen

Struiken

Hagen

Boswal